Hier vind je de meest gestelde vragen en de antwoorden.
Staat jouw vraag er niet tussen? Mail deze dan naar info@wooove.nl.

Stap 1:
Controleer eerst of je voldoet aan de gestelde inkomenseis. Deze inkomenseis kun je verderop in deze FAQ terugvinden.
Indien jouw inkomen lager is, kunnen we je helaas geen woning toewijzen.

Stap 2:
Kies jouw voorkeurswoningen via de woningzoeker. Klik op een woonlaag voor het overzicht van de verdieping en klik vervolgens op de woning waarvan jij de detail wilt bekijken. Je kunt dan ook de woningplattegrond downloaden. Heb je een woning gevonden die past bij jouw voorkeuren? Dan voeg je deze toe aan je favorieten.

Stap 3:
Ben je tevreden met jouw voorkeuren? Dan klik je rechts bovenaan de pagina op “inschrijven” om het inschrijfformulier in te vullen.

Stap 4:
Je ontvangt een e-mail om een wachtwoord aan te maken voor jouw persoonlijke online dossier. Hierin voer jij de laatste twee stappen van de inschrijving uit; het aanvullen van de persoonlijke informatie en het uploaden van de documenten.

De verhuur kent een aantal stappen:

De inschrijving
Deze duurt ongeveer 14 dagen. In deze periode kun je de woningen uitzoeken en schrijf je in op de woningen van je voorkeur. Ook upload je in deze periode al de benodigde documenten en vul jij je persoonlijke gegevens aan in je online profiel.

Wanneer je jouw voorkeurswoningen hebt toegevoegd aan jouw favorieten kun je bovenaan klikken op “Inschrijven” om verder te gaan met jouw inschrijving.

Wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld en verstuurd, ontvang je een e-mail waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken voor jouw persoonlijke online dossier. Waar je de gegevens kunt inzien en eventueel aanpassen.

Voorlopige toewijzing
We gaan op basis van jouw voorkeuren en de door jouw geüploade documenten en ingevulde gegevens woningen toewijzen. Ontvang je een voorlopige toewijzing? Dan kun je deze accepteren of verwerpen.

Huurreservering | Acceptatie Voorlopige toewijzing.
Als je de voorlopige toewijzing accepteert, wordt je gevraagd om een huurreservering te voldoen van € 75,–. Met deze huurreservering bevestig je de acceptatie en wordt de controle uitgevoerd. Er wordt gekeken of de door jou ingevulde gegevens correct zijn en kloppen met de realiteit. Het gaat dan vooral om je identiteit, arbeidssituatie, inkomen en kredietwaardigheid.

Als je besluit het contract niet te accepteren of de door jouw gedeelde gegevens blijken na controle niet correct te zijn, vervalt de huurreservering en wordt deze niet geretourneerd.

Contract | Retour huurreservering
Als de finale controle is uitgevoerd ontvang je het huurcontract. De huurreservering wordt teruggestort nadat je het contract hebt ondertekend. Alleen als je het contract niet accepteert of er blijken onjuistheden te zijn met de ingevulde gegevens, vervalt de huurreservering en wordt deze niet geretourneerd.

Sleuteloverdracht
Nadat het contract is ondertekend wordt je geïnformeerd over de exacte datum van sleutel overdracht en de verdere procedure.

De inschrijving voor VOLT is gratis en kun je geheel vrijblijvend doen.

Als we jou een woning voorlopig kunnen toewijzen, zullen we vragen om een huurreservering. Met dit bedrag reserveer je de woning en starten wij de finale controle op het dossier. De huurreservering wordt na de oplevering van het appartement weer teruggestort op jouw bankrekening.

Besluit je, nadat wij de controle hebben uitgevoerd, de woning toch niet te gaan huren, dan kunnen wij de huurreservering niet terug storten.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in VOLT is het belangrijk dat jij zelf, en je eventuele partner, een vast en voldoende inkomen hebt. Je kunt de volgende inkomenseis aanhouden:

 • Je hebt een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van ca. 3,5x de maandhuur. Vakantietoeslag, eventuele 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend.

Huur je samen? Dan geldt het onderstaande:

 • Het tweede inkomen kan voor de helft worden bijgeteld, maar dient minimaal 1,5 keer de kale maandhuur te bedragen.
 • Het tweede inkomen kan volledig worden bijgeteld, maar dient minimaal 1,5 keer de kale maandhuur te bedragen. In dit geval is tevens een waarborgsom van tenminste 3x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) van toepassing.

Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen in gevallen waarbij er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt. De hoogte van de waarborgsom wordt jou voordat je het contract ontvangt vermeld.

Helaas is het niet mogelijk om te huren met een garantstelling.

Nee, het is niet mogelijk om te huren met een garantstelling.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen dien je zelf een vast en voldoende inkomen te hebben die past bij de inkomenseis.

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan.

Een lening via DUO kan niet mee worden gerekend als inkomen.

Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

Van iedere huurder en eventuele medehuurder is nodig:

 • Een uittreksel uit het basisregistratie persoonsregister. Hierop staat je woongeschiedenis beschreven. Deze kan je opvragen bij de gemeente (niet ouder dan 3 maanden).
 • Een verklaring van je huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben jij wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.
  Klik hier voor een blanco exemplaar

Loondienst

 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden). Klik hier voor een blanco exemplaar
 • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Uitkering

 • Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
 • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Zelfstandig ondernemer

Als ondernemer kun je je inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543. Je kunt ook je voorlopige IB van het afgelopen jaar gebruiken. Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst. Deze kun je zelf aanvragen door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Klik hier om te bekijken hoe je dit doet. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met je DigiD.
 • Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar.
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register.

Gepensioneerd

 • Dient u de jaaropgaven van uw pensioen/AOW en de inkomensverklaring van de Belastingdienst te verstrekken.
 • Kopie bankafschrift waarop storting van AOW zichtbaar is.
 • Kopie bankafschrift waarop storting van pensioen zichtbaar is.

Eigen vermogen

 • Indien jouw eigen vermogen meer dan € 20.000,- bedraagt en je wilt dit (voor een deel) meenemen in de toetsing, dan dien je dit aan te tonen met een kopie dagafschrift van een Nederlandse bankrekening. 

Heb je een koopwoning?

Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:

De woning is verkocht:

 • (Voorlopige) koopakte.
 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.
 • Als je de hypotheek aanhoudt, dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen.
 • Bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten.

Echtscheiding

In geval van scheiding is het van belang dat je je financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.

Klik hier om een blanco werkgeversverklaring te downloaden.

Klik hier om een blanco verhuurders / hypotheek verklaring te downloaden.

Aan de hand van de voor die woningen gestelde inkomenseis, beschikbaarheid en volledigheid van je dossier worden de woningen toegewezen. Bij meerdere passende kandidaten wordt door het systeem een kandidaat geselecteerd.

Je huurt voor minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand.

De servicekosten bedragen € 92,- per maand. Dit zijn kosten bovenop de kale huur.

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Je bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na het eerste huurjaar heb je een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar.

De afbeeldingen zijn Artist Impressions. Bedoeld om je een indruk te geven van hoe een woning er uit kan zien. Het is niet persé een weergave van de door jou gekozen woning. De woningen worden kaal opgeleverd met een afgewerkte badkamer, keuken en toilet. De indeling van de woning zie je op de plattegrond bij de woning. De ligging van de woning kun je zien op de verdiepingsplattegrond.

Aangezien VOLT nog in aanbouw is, er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de woningen niet betreden.

Zodra de bouw ver genoeg is om de appartementen van binnen te bezichtigen, zullen we proberen voor de huurders een kijkdag te organiseren. Dit is echter niet gebruikelijk bij een nieuwbouwproject en het is dus niet zeker of dit georganiseerd kan worden.

De wanden worden saus-klaar opgeleverd. Dit betekent dat de muren nagenoeg glad worden opgeleverd, maar het kan zijn dat er nog oneffenheden in zitten. Je dient het appartement zelf (te laten) sausen. Goed afstoffen en voorstrijken is absoluut aan te bevelen, aangezien nieuwe stucmuren veel verf opzuigen.

In nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Ja, de woningen worden kaal opgeleverd. Je dient zelf een vloer te (laten) leggen.

Let wel op dat hier speciale eisen aan verbonden zijn (o.a. contactgeluidsisolatie).

In je huurovereenkomst staat exact opgenomen waar de vloer in de door jouw gehuurde woning aan dient te voldoen.

Om geluidsoverlast te voorkomen is ons advies om niet met “hoge” hakken in huis te lopen. Ook wanneer aan alle eisen die in de verklaring voor een harde vloer staan opgenomen is voldaan, kunnen je buren toch geluidsoverlast ervaren. Er kan bij overlast te allen tijde een inspectie / controle worden uitgevoerd door de verhuurder en er kunnen naar aanleiding hiervan aanpassingen noodzakelijk zijn die voor eigen rekening komen.

Alle appartementen worden opgeleverd met een witte Bruynzeel keuken met Siemens inbouwapparatuur. In jouw nieuwe keuken met combi-magnetron, koelkast met vriesvak, afzuigkap en inductiekookplaat, kun jij de lekkerste maaltijden bereiden.

De badkamer wordt afgewerkt met witte tegels op de wanden en zwarte tegels op de vloer. De ruime inloopdouche heeft een glazen douchewand en tandenpoetsen doe je bij de enkele wastafel met spiegel erboven. In de meeste woningen is er een separaat toilet.

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de berging in de woning.

De appartementen worden verwarmd met vloerverwarming. Daarom zijn er geen radiatoren in de woning, waardoor je nog meer ruimte hebt om het appartement in te richten naar jouw smaak!

Klik hier voor de handleiding van de thermostaat en de handleiding voor warm tapwater.

De appartementen van gebouw A en C worden op 20 maart opgeleverd.
De appartementen van gebouw B worden op 3 april opgeleverd.

Parkeerplekken zijn beperkt beschikbaar en worden toegewezen op basis van de beschikbaarheid in relatie tot de gehuurde woning. Per gebouw zijn er beperkte parkeerplekken naar ratio van het aantal woningen. Na de oplevering van het gehele gebouw worden nog beschikbare plekken aangeboden.

De huurprijs van de parkeerplek is € 100,- per maand.

Er zijn geen aparte plaatsen voor motoren. Hiervoor dient ook een parkeerplek gehuurd te worden.

Er worden geen parkeervergunningen afgegeven door de gemeente Delft.