Proclaimer

Amvest respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Amvest uitgangspunt bij al haar activiteiten. Amvest verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

Uw persoonsgegevens

Amvest gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle bedrijfsonderdelen van Amvest en/of de aan haar gelieerde en/of de door haar aangestelde partijen die zorg dragen voor de verhuur, verkoop, het beheer en onder houd van woningen, zodat steeds een zo goed mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Amvest tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.